Nahajate se na arhivskem spletnem mestu Festivala Borštnikovo srečanje - za obisk aktualnega spletnega mesta, kliknite tukaj.

Festival Borštnikovo srečanje — Arhiv 2010 - 2016

Scenske umetnosti, migracije, politika: Slovensko gledališče kot sooblikovalec medkulturnih izmenjav

Mednarodna znanstvena konferenca v organizaciji Raziskovalnega programa Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Festivalom Borštnikovo srečanje

21. oktober 2015 | 9.30 | Rektorat UM, Dvorana Antona Trstenjaka
22. oktober 2015 | 10.00 | Rektorat UM, Dvorana Antona Trstenjaka

Prevzemanje elementov drugih kultur je bilo skozi zgodovino prisotno v vseh prostorih in družbenopolitičnih formacijah. Prepletanje različnih kultur v slovenskem prostoru pa se zastavlja kot eminentno raziskovalno vprašanje, saj se Slovenija nahaja na stičišču slovanske, germanske in romanske kulture. Slovenski prostor je bil vseskozi izpostavljen dinamičnim tenzijam, ki so po eni strani pozivale k opredeljevanju avtentično slovenskega, po drugi strani pa so bile njegove specifike sproti razveljavljane. Dinamika razmerij med etnocentrično naravnanostjo in nujnostjo transnacionalnih povezav je vplivala tudi na razvoj slovenskega gledališča.

Že prva pričevanja o slovenskem gledališču izkazujejo njegovo hibridno kulturno poreklo. Škofjeloški pasijon kapucina Lovrenca Marušiča – to je najstarejše v celoti ohranjeno besedilo, ki je bilo na Slovenskem namenjeno uprizarjanju in obenem najstarejša režijska knjiga v Evropi (1721) – je trijezično: napisano je bilo v slovenščini, nemščini in latinščini. K profesionalizaciji slovenskega gledališča so v začetku 20. stoletja odločilno prispevali režiserji in igralci iz sosednjih slovanskih kultur (zlasti češke in hrvaške) ter iz germanskega prostora. Njegova evropeizacija je bila spodbujena prav z medkulturnimi stiki s sosednjimi deželami. Ti so tvorno sooblikovali področje uprizoritvenih umetnosti, kot so ga krojile migracijske politike v različnih družbenopolitičnih sistemih. Politike medkulturnih izmenjav je v 20. stoletju zaznamovala integriranost Slovencev v Avstro-Ogrsko monarhijo ter multikulturno skupnost jugoslovanskih narodov in narodnosti (od 1918 v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, od 1929 Kraljevino Jugoslavijo, v obdobju 1945–1963 v Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo, ki je bila v letih 1963–1991 imenovana Socialistična federativna republika Jugoslavija).

Predmet konference so politika, estetika in etika medkulturnih izmenjav v slovenski gledališki ustvarjalnosti 20. in 21. stoletja. Zanimajo nas sodelovanja med slovenskimi umetniki in njihovimi kolegi v tujini: kako so prispevala k razvoju uprizoritvenih praks, krojila strategije njihove produkcije, promocije in percepcije, kako so vplivala na oblikovanje kulturnih trendov, kakšen je njihov pomen v širši regiji (srednje in jugovzhodne Evrope) in kako se umeščajo v kontekst evropskega gledališča.

O tem bodo razpravljali raziskovalci iz Slovenije in tujine. Uvodni predavanji bosta podala zgodovinar in raziskovalec na Inštitutu za novejšo zgodovino Aleš Gabrič ter teatrologinja, zaslužna profesorica Univerze v Warwicku in nekdanja predsednica International Federation for Theatre Research Janelle Reinelt.

Vodja konference: Barbara Orel (Univerza v Ljubljani, AGRFT)

Programski odbor:
Blaž Lukan (Univerza v Ljubljani, AGRFT),
Aldo Milohnić (Univerza v Ljubljani, AGRFT),
Alja Predan (Festival Borštnikovo srečanje),
Milija Gluhovic (Univerza v Warwicku).

Raziskovalni program (P6-0376), ki ga izvaja raziskovalna skupina UL AGRFT, financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Urnik

Sreda, 21. oktober 2015

9.30–9.45 Pozdravni nagovori
Tomaž Gubenšek, dekan Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani
Alja Predan, umetniška direktorica Festivala Borštnikovo srečanje
Barbara Orel, vodja raziskovalnega programa AGRFT UL

9.45–11.30 Keynote lectures
Aleš Gabrič: Med slovenstvom in svetovljanstvom
Janelle Reinelt: Vrednote(nje) medkulturne uprizoritve

11.30–11.45 Odmor za kavo

11.45–14.00  
Slovensko gledališče na križišču kultur v prvi polovici 20. stoletja

Programski sklop moderira: Barbara Orel

Sandra Jenko: Nemško gledališče na Slovenskem
Darja Koter: Evropska kulturna migracija in ljubljanska Opera v obdobju ravnatelja Mirka Poliča (1925–1939)
Aldo Milohnić: Gledališki nomadi: o delu slovenskih režiserjev na jugoslovanskih odrih v prvi polovici 20. stoletja
Hasan Zahirović: Slovensko-češki gledališki stiki v prvi polovici 20. stoletja
Uroš Trefalt: Lutka – povezovalka Slovencev in Čehov

14.00–15.30 Odmor za kosilo

15.30–17.45  
Politika, estetika in etika medkulturnih izmenjav

Programski sklop moderira: Gašper Troha

Milena Dragićević Šešić: Medkulturni dialog in scenske umetnosti jugovzhodne Evrope
Katarina Pejović: Razmerje v teku: prisotnost slovenskega gledališča na festivalu BITEF in njun medsebojni vpliv
Blaž Lukan: Ristić v Sloveniji
Tomaž Toporišič: Vzhodno-zahodni zemljevid: percepcija slovenskega postdramskega gledališča na vzhodu in zahodu
Barbara Orel: Intrakulturno gledališče in uprizarjanje slovenske nacionalne identitete

 

Četrtek, 22. oktober 2015

10.00–12.15  
Reprezentacije slovenskega gledališča v jugovzhodni Evropi

Programski sklop moderira: Milena Dragičević Šešić

Almir Bašović: Slovensko gledališče v bosansko-hercegovski reviji Pozorište
Nataša Glišić: Medkulturne izmenjave: slovenski umetniki na gledaliških odrih Republike srbske
Janko Ljumović: Slovensko-črnogorska gledališka sodelovanja: postjugoslovanska izkušnja
Ana Stojanoska: Makedonsko-slovenske gledališke povezave
Mateja Pezdirc Bartol, Ljudmil Dimitrov: Slovensko-bolgarski gledališki stiki: uprizoritve, prevodi, recepcija

12.15–14.00 Odmor za kosilo

14.00–16.15
Migracije in transkulturne identifikacije

Programski sklop moderira: Aldo Milohnić

Katarina Podbevšek: Vpliv medkulturnih in medjezikovnih stikov na slovenski odrski govor
Gašper Troha: Prevodi in uprizoritve slovenske dramatike v mednarodnem prostoru
Rok Vevar: Medkulturni vplivi v sodobnem plesu v Sloveniji
Milija Gluhovic: Migracije, travma in drugost v sodobnem slovenskem gledališču
Nenad Jelesijević: Sodobne scenske prakse onkraj statusa razlike

16.15–16.30 Odmor za kavo

16.30–17.30
Medkulturno uprizarjanje v sodobnem slovenskem gledališču

Predstavitve študentov Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani
Programski sklop moderira: Barbara Orel

Katarina Košir: Romska gledališka dejavnost v Sloveniji
Anja Rošker: Novejše slovenske uprizoritvene estetike z dialogu z Vzhodom
Nataša Berce: Kako ujeti duha no-iger
Barbara Pia Jenič: Senzorialni gledališki jezik