Nahajate se na arhivskem spletnem mestu Festivala Borštnikovo srečanje - za obisk aktualnega spletnega mesta, kliknite tukaj.

Festival Borštnikovo srečanje — Arhiv 2010 - 2016

Knjige na FBS

Predstavitev novoizdanih knjižnih publikacij

Na letošnjem festivalu predstavljamo tri sklope knjižnih novitet v treh opoldanskih terminih. Vse predstavitve bodo ob 12.00 v Vetrinjskem dvoru; študenti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru bodo aktivni sovoditelji pogovorov.

Predstavljene bodo publikacije:

  • nedelja, 20. oktober 2013

Joseph R. Roach: Igralčeva strast. Študije iz znanosti igre.
Uredila Petra Pogorevc. Prevedla Polona Petek. 158. zvezek. Ljubljana: Knjižnica MGL, 2012.

Joseph Roach, gledališki zgodovinar, režiser, raziskovalec na področju uprizoritvenih umetnosti in predavatelj na Univerzi Yale, v delu Igralčeva strast ponuja izviren vpogled v zgodovino gledališča in gledališke igre. Opozarja, da v teorijah gledališča in igre že od antike naprej osrednje mesto pripada človeškemu telesu in predstavam o njem, ki izvirajo iz fiziologije in psihologije, hkrati pa te razprave, ki se nadaljujejo tudi v sedanjosti, ostajajo nedorečene, kar zadeva vprašanje čustev.


Patrice Pavis: Sodobna režija. Viri, težnje, perspektive.
Uredila Petra Pogorevc. Prevedel Jan Jona Javoršek. 157. zvezek. Ljubljana: Knjižnica MGL, 2012.

Patricea Pavisa bralcem ni treba posebej predstavljati, saj je v Knjižnici MGL že njegov Gledališki slovar. Pa vendar, gre za eminentnega teatrologa in gledališkega teoretika, predavatelja, avtorja številnih strokovnih člankov in študij s področja sodobnega gledališča. Poleg že omenjenega slovarja je objavil še vrsto odmevnih in vplivnih knjig: Problemi gledališke semiologije (Problèmes de sémiologie théâtrale), Analiza predstav (L'analyse des spectacles), Gledališče na križišču kultur (Le théâtre au croisement des cultures) in Sodobno gledališče (Le théâtre contemporain). Njegova misel je v našem gledališkem prostoru močno prisotna, zato smo se odločili za nov prevod njegovega dela.


Govor med znanostjo in umetnostjo.
Uredila Katarina Podbevšek, Nina Žavbi Milojević. Maribor:Založba Aristej in Ljubljana: UL AGRFT, 2013

Ob koncu 20. stoletja se je zgodila radikalna preobrazba sveta, ki je v vseh pogledih bistveno spremenila sodobni življenjski vzorec, v katerem so pomembni dejavniki postali mobilnost, odprtost, prehodnost, heterogenost, mešanje, mreženje. Umetnosti se hibridizirajo in drzno povezujejo z znanostjo, tiste, ki imajo za svoje izrazilo govor, pa se srečujejo z rahljanjem jezikovnih meja in norm. V sodobnih uprizoritvenih praksah na eni strani odseva vsakdanja jezikovna resničnost, na drugi pa uprizoritve proizvajajo vrsto "slušnih prostorov", v katerih je govor s sodobno tehnologijo preoblikovan v raznolike slušne senzacije. Spremenjena jezikovna slika sveta predstavlja novo spodbudo za raziskavo govora kot umetniškega izrazila. V knjigi so zbrani prispevki 19 slovenskih in 5 tujih avtorjev in avtoric, ki so nastali v okviru mednarodnega Simpozija o umetniškem govoru na AGRFT aprila 2013 in se ukvarjajo z umetniškim in znanstvenim raziskovanjem govora. Knjiga Govor med znanostjo in umetnostjo je zanimiva in uporabna za vse, ki se raziskovalno, praktično ali študijsko ukvarjajo z različnimi oblikami govorjenega jezika v umetnosti.

 

  • ponedeljek, 22. oktober 2013

Svobodne roke. Antologija teoretske misli o slovenskem gledališču (1899–1979).
Uredila Blaž Lukan in Primož Jesenko. Zbrika TRANSformacije, knjiga št. 32. Ljubljana: UL AGRFT in Zavod Maska, 2012.

V antologiji Svobodne roke so ponatisnjeni teoretski spisi o slovenskem gledališču, nastali med letoma 1899 in 1979. Vsi – razen dveh izjem – so doslej neobjavljeni v knjižnih izdajah, po mnenju urednikov pa prispevajo pomemben delež k oblikovanju celovite podobe preteklega in tudi sodobnega slovenskega gledališča in njegove teorije. V zbirki so v smiselna poglavja po kronološkem redu razvrščeni zapisi 33 avtorjev, mdr. antologija odkriva pozabljene misli znanih gledaliških teoretikov (npr. T. Kermaunerja, P. Kozaka, L. Kralja, A. Inkreta, Z. Skušek), v sodobno branje ponuja zapise starejših avtorjev (npr. A. Aškerca, V. Bartola, C. Debevca, F. Koblarja, M. Skrbinška), odkrije pa tudi nekaj inspirativnih in polemičnih teoretskih del avtorjev npr. S. Melihar, R. Močnik, S. Simčič, D. Zajc. Svobodne roke so branje za vse, ki jih zanima slovensko gledališče, tako preteklo kot sodobno, v pomoč bo gledališkim teoretikom in praktikom ter še posebej zanimivo za študente, ki vanjo uvrščenih imen morda do zdaj niso poznali.


Gledališka alternativa sedemdesetih in osemdesetih. Razprave študentov dramaturgije in gledališke režije UL AGRFT.
Uredila Nina Šorak. Ljubljana: UL AGRFT, 2012.

Obdobje sedemdesetih in osemdesetih let je bilo za zgodovinski pogled na razvoj gledališča na Slovenskem posebno, saj se je eksperimentiranja na področju gledališča, performansa in združevanja različnih medijev lotila marsikatera skupina somišljenikov, ustvarjalcev najmlajše generacije, ki so v sebi nosili upor proti ukoreninjenim praksam, ki jih je inertno gojila tradicija predvsem meščanskega gledališča, kot prevladujoča.
V zborniku se mladi avtorji, študenti pod mentorstvom doc. dr. Barbare Orel, spustijo v do sedaj slabo raziskano in fragmentarno razpršeno zgodovinsko gradivo o ustvarjanju gledališča, ki je zametek današnjega mainstreama, široko razvitega, znanega in dobro sprejetega gledališkega dogajanja, predvsem in tudi na žalost, zunaj javnih institucij.


Hibridni prostori umetnosti.
Uredili Barbara Orel, Maja Šorli in Gašper Troha. Zbrika TRANSformacije, knjiga št. 33. Ljubljana: UL AGRFT in Zavod Maska, 2012.

Knjiga prinaša raziskavo hibridnih prostorov umetnosti, ki so se v slovenskih uprizoritvenih, scenskih in performativnih umetnostih razprli v zadnjih dveh desetletjih. Dramaturška nit, ki povezuje objavljene razprave o izbranih primerih hibridnosti, vodi iz tradicionalnih mest umetnosti (kot so gledališča, galerije, muzeji itd.), preko alternativnih in marginalnih prizorišč v širši družbeni in socialni prostor. Pri tem zarisuje lok v smeri od kritičnih uprizoritvenih in performativnih praks, ki reflektirajo aktualna družbenopolitična vprašanja, do umetniških del, ki izhajajo neposredno iz družbenih okoliščin in razvijajo nove modele javnosti. Razprave B. Lukana, A. Milohnića, B. Orel, K. Podbevšek, M. Puncer, M. Šorli, K. Šterk, T. Toporišiča, G. Trohe, E. Vrtačič in N. Zgonik evidentirajo značilnosti sodobne umetnosti, ob tem pa zaznamujejo obrat od estetskega k postestetskemu.

 

  • sreda, 23. oktober 2013

PRAZNOVANJE MOŽNOSTI TRANSFORMACIJE. Gledališče zatiranih skozi teorijo in prakso, lokalne in globalne perspektive.
Uredili Dragana Alfirević in Nena Močnik. Ljubljana: Ekvilib Inštitut in Zavod Maska, 2012.

Aktivisti, pedagogi, socialni delavci in gledališčniki metodo gledališča zatiranih uporabljajo že dobrih petdeset let, zato se je – čeprav globalno razpoznavna – lokalizirala v različnih kulturnih okoljih, vedno pa kot ideja, sredstvo, metoda, orodje (včasih morda tudi kot orožje), ki stremi k spremembam: spremembam na boljše. Pričujoči zbornik poleg v slovenščino prvič prevedenih Boalovih Poetik zatiranih ponuja zbir razmislekov in praks tako dolgoletnih mednarodno uveljavljenih pedagogov in uporabnikov kot slovenskega podmladka, ki prav tako zagnano in ambiciozno koplje po zagatah naše družbe. Izbrani prispevki ponujajo vpogled v praktične aplikacije gledališča zatiranih pri delu z izključenimi skupinami, kot so zaporniki, etnične manjšine in ženske, odpirajo pa vprašanja nasilja, ekologije, spolne identitete in zatiranja vobče.
 

Bojana Kunst: Umetnik na delu. Bližina umetnosti in kapitalizma.
Urednika zbirke Janez Janša in Amelia Kraigher. Zbirka TRANSformacije, knjiga št. 34. Ljubljana: Zavod Maska, 2012.

Umetnik na delu Bojane Kunst obrača na glavo neoliberalno perspektivo in zato prihaja ob pravem času, v času varčevalnih ukrepov. Pri tem si pomaga zlasti z argumentom, da umetnosti ni več treba dokazovati, da je družbeno pomembna in koristna dejavnost, saj bi se s tem zaprla v znotrajsistemsko kapitalistično (in populistično) proizvodnjo vrednosti, temveč mora znova poiskati svojo materialno bazo in zasesti natanko tiste abstrakcije, ki zagotavljajo ohranitev sistema in reprodukcijo kapitala. Knjiga bi rada spomnila umetnost, ki je zadnjih nekaj desetletij nenehno tematizirala in vadila politiko, da je pozabila na svojo moč povezovanja zmožnosti abstraktnega (mišljenja) z dejanskimi abstrakcijami (vrednostjo, kapitalom, produktivnostjo, denarjem, blagom, časom itn.).


Claire Bishop: Umetni pekli. Participatorna umetnost in politika gledalstva.
Zbirka TRANSformacije, knjiga št. 35. Prevedla Aleksandra Rekar. Urednika zbirke Janez Janša in Amelia Kraigher. Ljubljana: Zavod Maska, 2012.

Umetni pekli je prvi zgodovinski in teoretični pregled družbenoangažirane participatorne umetnosti. Knjiga sledi poteku umetnosti 20. stoletja in proučuje ključne trenutke v razvoju participatorne estetike v Evropi in Ameriki. Na tej poti srečamo futurizem, dadaizem, situacionizem, češkoslovaške hepeninge in argentinski konceptualizem, na koncu pa obravnava sodobne umetnike, kot so Thomas Hirschhorn, Tania Bruguera in Jeremy Deller. Odkar je Claire Bishop leta 2006 v reviji Artforum objavila odmeven esej, je ena redkih, ki razkrivajo politične in estetske meje participacije v umetnosti. V Umetnih peklih ne preučuje le zahtev po demokraciji in emancipaciji, ki jih pri nekem delu postavljajo umetniki in kritiki, temveč pretresa tudi obrat k etičnim (bolj kot estetskim) kriterijem, ki ga sproža družbenoangažirana participatorna umetnost.


No one should have seen this. The theatre of Via Negativa, 2002–2011.
Uredil Bojan Jablanovec. Ljubljana: Zavod Maska, 2012.

Eksces kot umetniška izrazna forma je uprizoritvena strategija, ki je močno zaznamovala delo Vie Negative. Transgresivna dejanja, golota, provokacija, šok v projektih VN nikoli niso bili poceni sredstva za zbujanje medijske pozornosti, temveč zmeraj natančno premišljene strategije, s katerimi VN želi gledalca pripeljati do nepričakovanega vpogleda v paradoksni, velikokrat skorajda perverzni položaj, ki ga kot ustvarjalci/gledalci scenske umetnosti zasedamo v ustroju sodobne industrije užitka.
Monografija je kronološki pregled desetletnega ustvarjalnega dela Vie Negative, enega izmed najprodornejših slovenskih projektov sodobne scenske umetnosti zadnjega desetletja, ki se redno pojavlja na številnih evropskih festivalih in v umetniških centrih. V knjigi je z bogatim slikovnim materialom in odlomki iz besedil dokumentirano 29 performansov, ki jih spremlja esej Izbris gledalca dr. Blaža Lukana. Knjiga je v angleškem jeziku.


Maska, časopis za scenske umetnosti
Ljubljana: Zavod Maska, 2012–2013.

Časopis Maska izide kot dvojna številka štirikrat v letu, vsaka je posvečena specifični aktualni tematiki. Številka 151–152 (zima 2012), naslovljena Geste odpora, se posveča gledališkim in umetniškim strategijam upiranja obstoječim neoliberalnim ekonomskim in posledično tudi političnim paradigmam, ki so v zadnjem času ostro zarezale v vsa področja našega družbenega tkiva. Obravnave obsežnega korpusa vprašanj in problemov, ki se ob tem ponuja, se loteva skozi različne pristope – skozi teoretske prispevke, študije primerov, manifeste in celo umetniške intervencije, ki dajejo ediciji svojstveno performativno noto. Številka 153–154 (pomlad 2013), naslovljena K naravi, se osredotoča na poglobljena zanimanja za eko kulturne produkcije in ekološke teme v scenskih umetnostih zadnjih let ter na zapletena razmerja med ekologijo in umetniškimi praksami, s posebnim poudarkom na performansih, ki so bili ustvarjeni poleti 2012 v različnih naravnih okoljih v okviru mednarodnega partnerskega projekta K naravi.


Naša spletna stran uporablja piškotke s pomočjo katerih izboljšuje vašo uporabniško izkušnjo, omogoča uporabo vtičnikov družbenih medijev ter analizira promet. Ali se strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za sporočilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list 109/2012, v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati na začetku leta 2013 ter je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki (angleško cookies) so kratke tekstovne datoteke, ki se lahko razpošiljajo in shranijo na vašem računalniku, pametnem telefonu ali kateri koli drugi napravi, ki dostopa do spletnih strani po internetu. Piškotke lahko uporabimo pri zbiranju informacij o načinu, kako uporabljate neko spletno stran, in posledično pri prilagajanju vsebin spletne strani ob vašem naslednjem obisku, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša. V piškotku je običajno zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče neko spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Uporaba piškotkov na spletu ni nič novega. Več informacij o piškotkih lahko najdete na spletni strani www.aboutcookies.org, kjer so tudi navodila, kako jih pobrišete.

Vrste piškotkov

Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotkov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, varnost ...).

Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke o tem, kaj uporabniki delajo na spletni strani, z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, po katerih bi lahko identificirali uporabnika.

Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (uporabniško ime, jezik, regijo ...) ter zagotavlja napredne, uporabniku prilagojene funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim dejanjem na spletni strani.

Piškotki za usmerjanje

Piškotki za usmerjanje so povezani s storitvami tretjih oseb (npr. oglaševalska in družabna omrežja), na primer gumba "Všečkaj" in "Deli z ostalimi". Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim dejanjem na spletu. Te piškotke urejajo in gostijo tretje osebe.

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Ime piškotka Avtor Opis
borstnikovo_frontend Festival Borštnikovo srečanje Sejni piškotek, ki spremlja vašo dejavnost na spletni strani – brez tega piškotka bi vas vsaka podstran obravnavala kot novega obiskovalca. Nujen je za normalno delovanje spletne trgovine.
bcms_cookie_accepted
bcms_cookie_declined
Festival Borštnikovo srečanje Ta piškotka beležita vašo izbiro glede uporabe piškotkov na naši spletni strani.
__utma
__utmb
__utmc
__utmv
__utmz
Google Analytics Merjenje obiskanosti spletne strani z orodjem Google Analytics (orodje za spletne analitične podatke podjetja Google).
Google Analytics politika zasebnosti / Onemogočite sledenje Google Analytics (opt-out)
di
dt
psc
uid
uit
uvc
siteaud
ana_svc
atuvc
user_token
AddThis Te piškotke nastavi vtičnik za delitev z družabnimi omrežji podjetja AddThis.
AddThis politika zasebnosti / Onemogočite sledenje AddThis (opt-out)
c_user
s
xs
presence
datr
ft
lu
sub
lsd
reg_ext_ref
reg_fb_gate
reg_fb_ref
wb
act
_e_3qqF_0
wd
p
Facebook Te piškotke nastavi Facebookov vtičnik.
Facebook piškotki in podobne tehnologije
__utma
__utmz
SID
LOGIN_INFO
use_hotbox
PREF
SSID
HSID
watched_video_id_list
demographics
VISITOR_INFO1_LIVE
YouTube Te piškotke nastavi videopredvajalnik YouTube.
Vrste piškotkov, ki jih uporablja Google
_ga
__utma
__utmb
__utmc
__utmv
__utmz
SC
PREF
HSID
SSID
APISID
SAPISID
SNID
NID
GoogleAccountsLocale_session
AnalyticsUserLocale
GAPS
Google Maps Te piškotke nastavi zemljevid Google Maps.
Vrste piškotkov, ki jih uporablja Google

Nadzor piškotkov

Shranjevanje in upravljanje piškotkov je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Brskalnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko tudi enostavno izbrišete – za več informacij obiščite spletno stran www.aboutcookies.org. Vašo odločitev glede uporabe piškotkov na tej spletni strani vedno lahko spremenite s klikom na povezavo Piškotki.

Upravljalec piškotkov

Festival Borštnikovo srečanje.