Nahajate se na arhivskem spletnem mestu Festivala Borštnikovo srečanje - za obisk aktualnega spletnega mesta, kliknite tukaj.

Festival Borštnikovo srečanje — Arhiv 2010 - 2016

Od odra do arhiva

Na sporedu:

  • Sreda, 07.08.2013 ob 12:33  

Mednarodna strokovna konferenca o gledaliških arhivih v organizaciji Centra za teatrologijo in filmologijo UL AGRFT in Festivala Borštnikovo srečanje

Strokovna konferenca Od odra do arhiva bo poskušala odgovoriti na nekaj ključnih vprašanj, povezanih z arhiviranjem in dokumentiranjem slovenske gledališke dediščine, in sicer:

  • Kateri so konkretni strokovni problemi pri delu s slovensko gledališko dediščino in se kažejo na njeni poti "od odra do arhiva" (npr. zavest o pomenu gledališke dokumentacije gledaliških uprav, pomanjkanje enotne baze, dostopnost podatkov, usklajena terminologija, usposabljanje strokovnih sodelavcev, profesionalizacija strokovnega arhivskega dela, prostorski pogoji hranjenja, tehnologija zaščite, ustrezno varovanje izvirnikov, kadar je gradivo v neposredni uporabi, različne oblike sodelovanja med gledališči, z lokalnim okoljem ipd.)?
  • Kako dvigniti delo gledaliških arhivov, ki v veliki večini delujejo v sklopu gledališč, Slovenskega gledališkega muzeja, CTF in praviloma niso del mreže slovenskih arhivov oz. muzejev, na višjo raven?
  • Bi bilo potrebno delovanje arhivov "centralizirati", torej usmeriti oz. ga voditi iz centra, kakršen bi lahko bil (še neobstoječi) gledališki inštitut?
  • Kako delovanje arhivov digitalizirati in kakšni problemi se pojavljajo pri tem (skladnost s standardi EU, avtorske pravice, tehnološke možnosti, financiranje, kadrovski problemi, vpetost v skupno mrežo, povezano s sorodnimi mrežami v tujini)?
  • Kakšna vse je lahko vloga gledališkega arhiva, ki pogosto ne ostaja v procesu "muzealizacije", pri kroženju arhivskega gradiva, ki je živ organizem in se lahko manifestira kot konstrukcija novega gledališkega dogodka?
  • Kako dejavno oz. še bolj prispevati k raziskovalni, pedagoški, umetniški, informativni, promocijski uporabi arhiva in njegovega gradiva?

Na konferenci bodo sodelovali vabljeni tuji in domači strokovnjaki z različnih področij: Vladislava Fekete (Gledališki inštitut Bratislava), dr. Martina Petranović (HAZU, oddelek za zgodovino hrvaškega gledališča), dr. Ksenija Radulović (Muzej gledališke umetnosti Srbije), dr. Bojan Himmerleich (Zgodovinski arhiv Celje), Matjaž Loboda (Lutkovno gledališče Ljubljana), Simona Ješelnik (CTF UL AGRFT), Samo M. Strelec (SiGLEDAL.org) in Štefan Vevar (Slovenski Gledališki muzej).