Nahajate se na arhivskem spletnem mestu Festivala Borštnikovo srečanje - za obisk aktualnega spletnega mesta, kliknite tukaj.

Festival Borštnikovo srečanje — Arhiv 2010 - 2016

Koncepti, terminologija, ideje

Na sporedu:

  • Sreda, 07.08.2013 ob 10:12  

Konferenca v organizaciji Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (DGKTS) v sodelovanju s Festivalom Borštnikovo srečanje

Tradicionalno gledališče in sodobne uprizoritvene umetnosti spadajo med bolj angažirane oblike umetniškega izraza, saj si vselej, ne glede na vrsto, prizadevajo čim bolj natančno komentirati živeto resničnost. Običajno si umetnost prva utre pot na še konceptualno neznana področja, kjer tradicionalni pojmi pri teoretičnem razmisleku ne morejo biti več v veliko pomoč. Zato je namen konference pregled konceptualnih zagat in terminoloških razhajanj, s katerimi se danes spopadata sodobni slovenski uprizoritveni teorija in praksa.
Tudi uprizoritvene dejavnosti so namreč že dodobra vstopile v drugo desetletje 21. stoletja, vendar, kot je videti, brez ustrezne teoretske podlage in zavedanja sprememb, do katerih prihaja na današnjem tako praktičnem (odrskem) kot tudi teoretičnem nivoju. Spremembe uprizoritvenih praks, tudi tematskih področij, vzbujajo dvome v ustreznost izrazov, ki so jih še včeraj določali v svetu in pri nas: so torej ti še vedno aktualni? So morda v desetletju ali dveh pridobili drugačne pomene, so postali že popolnoma zastareli? Kako, če sploh, si z njimi lahko pri svojem delu pomagajo praktiki in kako kritiki, teoretiki?
Prispevki na konferenci bodo skušali proučiti tako zgodovino kot aktualnost in (kon)tekste konceptov, terminov in idej v sodobnem gledališču in drugih uprizoritvenih praksah ter njihovo uporabnost v današnjih družbenih in umetnostnih razmerah. Gre za vprašanja kot na primer trenutno stanje postdramskega gledališča, uprizoritvenih študij, razmerja med pojmi, kot so teatraličnost, gledališkost, performativnost, smeri premikov sodobnih uprizoritvenih praks itd. Seveda ni pričakovati, da bi bilo na podlagi rezultatov konference mogoče poenotiti slovensko terminologijo sodobnih uprizoritvenih dejavnosti ali vzpostaviti smernice za njihovo nadaljnjo uporabo, vseeno pa je upati, da se bodo s predstavitvijo različnih naziranj in pogledov nakazali konceptualni in terminološki premiki ter ključne razvojne smernice sodobnega gledališča.